Remont pumpe

Na pumpama servo upravljača se vrše zamene: remont pumpe

- svih zaptivki ( gumica i semeringa)
- ležajeva
- po potrebi, u zavisnosti od stanja pumpe, vrši se mašinska obrada ili zamena metalnih komponenti za generisanje visokog pritiska

Po zameni komponenti vrši se testiranje na probnom stolu u strogo definisanim uslovima, koji oponašaju ekstremneuslove tokom eksploatacije na vozilu. U toku ovog testiranja vrše se podešavanja izlaznog pritiska u zavisnosti od modela vozila. 

Trajanje remonta sa skidanjem i ponovnim postavljanjem reparirane pumpe na vozilo traje 4h. Ukoliko šaljete neispravnu pumpu poštom ili donosite, reparacija traje 2h.