Najčešći kvarovi
Uzrok

Gubitak ulja u posudi za servoupravljač

U slučaju ovakvog kvara moguće je da je on nastao na gotovo svim delovima sistema.
Ipak iskustva ukazuju da je najčešće u pitanju problem sa letvom, mada se i problem
sa pumpom ne može isključiti. U svakom slučaju najvažnije je da ne dozvolite da sistem
ostane bez ulja, jer u tom slučaju i delovi sistema koji nisu oštećeni postaju praktično neupotrebljivi.

Zujanje prilikom motanja volana

Ovakav simptom najčešće ukazuje na neispravnu pumpu. U slučaju ovakvog kvara bitno je na vreme reagovati kako ne bi došlo do trajnih oštećenja pumpe.
Pravovremena reakcija ostavlja mogućnost jednostavne reparacije.

Teško motanje volana

Ovakav kvar najčešće ukazuje na problem sa pumpom. U najvećem broju slučajeva moguća je reparacija.

Teško motanje volana u jednu stranu

Ovakav kvar najčešće ukazuje na problem sa letvom.

Zvukovi poput "pucketanja" prilikom motanja volana u mestu

Najčešće ukazuje na kvar na letvi volana. Učestalo kod vozila marke Renault.

Volan se ne vraća prilikom otpuštanja

Najčešće ukazuje na kvar na letvi volana.

Automobil gubi pravac i pored stabilnog držanja volana (SUV vozila)

Najčešće ukazuje na kvar na glavi upravljača.